Pakt

… titeln på min nästa bok.

Redigering pågår … och den planeras till våren 2018!