Uncategorized

Recension BTJ: Fallen tid

Nu har recensionen kommit!

“Genremässigt är det en dystopisk urban fantasy-berättelse. Likheter kan dras till författare som Holly Black och Becca Fitzpatrick. Anna Roos använder sig av en uråldrig mytologi, men visar den på ett mikroplan: en stad, ett fåtal karaktärer. Det ger en klaustrofobisk stämning av oundviklighet, men får en också att undra över det större perspektivet. Karaktärerna är flerfacetterade och inte helt sympatiska, vilket ger en spännande läsning.”

BTJ, Fia Idegård, Häftespos. 4118884

Recensionen i sin helhet gav en bra bild över innehåll och sammanfattningsvis var det ros för karaktärer / intrig och ris vad avser användning av engelska uttryck och citat, då det till viss mån försvårade läsupplevelsen.

Boken utkommer i tryck i september.

Bevaka den här!

 

 

 

One thought on “Recension BTJ: Fallen tid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s