Writing

…timeline!

… ett av mina senare manus utspelar sig i nutid, men gör också nedtramp i form av journalanteckningar i dåtid. För att kontrollera att jag inte gjort tidsmässiga vurpor gjorde jag i helgen som var min allra första ‘ritrulle’ – både nyttigt och kul!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s