Thoughts

Adele, Kvinna inför rätta och Hjältinnor!

Kvinnor på bred front! Adeles konsert = magisk. Kvinna inför rätta = bra utan att slå mig av stolen. Hjältinnor = fascinerande trots min avsaknad av viss grundkompetens.

 

One thought on “Adele, Kvinna inför rätta och Hjältinnor!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s