Read / Thoughts

Såg att …

Toni Morissons Gud hjälpe barnet nått handeln och kom att tänka på hennes The bluest eye. Jag läste den när jag bodde i Georgia … en historia som stannar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s