Jag ser dig

Förlösande …

Hjärnan har kokat i några veckor; gjort mig disträ och skum. Men igår, mittemellan två SMS, kom upplägget för min nästa idé till mig.

Det är svårt att landa i något man tror kan fungera och som man dessutom känner för att jobba hårt med i minst 1-2 år. För snabbare går det inte, i all fall inte för mig, att komma från det första skrivna ordet till den sista punkten.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s