Books

Distans…

Jag har kommit cirka 100s i Lolita, trodde att jag skulle klara av att ha distans oavsett innehåll, som ett led i förkovran, men nu känner jag mig osäker … tror jag lägger undan boken ett tag, kanske till dess att min dotter fyllt 18, eller kanske 30 …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s