Fallen tid / Uncategorized

Böckerna slut …!

Påfyllning fick idag göras hos distributören för att böckerna som fanns av Fallen tid bokats upp i förtid. Glad kan man bli för mindre.

4 thoughts on “Böckerna slut …!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s